logo
×CONTACT INFO

  +40 747 223 662

  Strada Bibescu Vodă, nr. 2, Ploiești, România

Program showroom:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 - 14:00
Dumincă: Închis

X

Există 0 articole în coșul tău.


Subtotal:

0 Lei

Termeni și condiții TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L.

Site-ul www.tomasbike.ro este proprietatea TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L., denumită în continuare TOMAS BICICLETE SHOP, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J29/951/2015, având CUI 34729684 și codul de înregistrare fiscal RO34729684, având sediul în Municipiul Ploieşti, Strada BIBESCU VODĂ, Nr. 2 bis, Scara A, Etaj 2, Ap. 5, Judet Prahova, având adresa de e-mail: ctoma@tomasbike.ro și numărul de telefon: 0747223662.

Definiții:

Aplicarea termenilor și condițiilor

Termenii și condițiile sunt aplicabile comenzilor plasate și finalizate de către Cumpărător pe Site.
Prevederile termenilor și condițiilor sunt parte integrantă din constractul de vânzare încheiat între THOMAS BICICLETE SHOP SRL și Cumpărător și redau drepturile și obligațiile Cumpărătorului, precum și drepturile și obligațiile TOMAS BICICLETE SHOP în cadrul relației lor contractuale.
Prin utilizarea Site-ului, rezervarea unui Produs sau plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul declară în mod expres că a citit și a înțeles prevederile Termenilor și Condițiilor, precum și caracterul obligatoriu al acestora.

Încheierea contractului de vânzare

Plasarea Comenzilor pe Site se poate realiza atât direct de pe Site, cât și din secțiunea contului de client disponibilă pe Site, prin adăugarea produselor în Coșul de cumpărături. Finalizarea comenzilor se realizează prin efectuarea plații produselor adăugate în Coșul de cumpărături, într- una din modățitățile de plată indicate în mod expres pe Site.
Adăugarea unui Produs în Coșul de cumpărături, fără a finaliza comanda, nu determină înregistrarea comenzii sau rezervarea Produselor adăugate în Coșul de cumpărături. Prin finalizarea comenzii pe Site, Cumpărătorul își exprimă în mod expres consimțământul pentru a fi contactat de către TOMAS BICICLETE SHOP în legătură cu Comanda plasată. În vederea plasării unei Comenzi este necesară completarea de către Cumpărător a datelor de contact menționate în Formularul de comandă. Datele Cumpărătorului sunt confidențiale și sunt păstrate securizat.
Corectitudinea și caracterul complet ale datelor pe care Cumpărătorul le completează în Formularul de comandă sunt în sarcina Cumpărătorului. Procesarea Comenzilor se va efectua pe durata programului de lucru al TOMAS BICICLETE SHOP, care este disponibil pe Site, și va fi confimată ulterior prin e-mail.
Anterior finalizării comenzii pe Site, Cumpărătorul va fi informat cu privire la următorele aspecte:

Site-ul este actualizat cu regularitate, astfel încât informațiile publicate să fie în acord cu realitatea.
Cumpărătorul va fi informat desprea preluarea unei Comenzi plasate pe Site printr-un e-mail transmis de TOMAS BICICLETE SHOP.
Vă rugăm să aveți în vedere că notificarea privind primirea unei Comenzi sau rezervarea unui Produs pe Site nu reprezintă acceptarea Comenzii.
Contractul de vânzare dintre Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător a informării privind acceptarea Comenzii, transmisă de TOMAS BICICLETE SHOP prin e-mail, la adresa de e-mail comunicată de către Cumpărător.
Vă rugăm sa aveți în vedere căprodusele publicate pe Site sunt disponibile în limita stocului fizic disponibil. În acest sens, în situația în care Produsul comandat nu mai este pe stoc la momentul procesării Comenzii, TOMAS BICICLETE SHOP poate anula Comanda plasată pe Site.
În cazul în care plata prețului Produsului a fost efectuată anterior anulării Comenzii, TOMAS BICICLETE SHOP va restitui Cumpărătorului toate sumele achitate de către acesta pentru Produsul respectiv.

Prețul și modalitățile de plata

Prețurile afișate pe Site sunt exprimate în Lei și includ taxa pe valoare adăugată (TVA), conform legislației aplicabile.
În cazul EEE, prețul include costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului. Aceste costuri sunt evidențiate în mod separat pe Site sau pe factura aferentă EEE cumpărat.
Menționăm că prețurile afișate pe Site nu includ taxa de livrare, cu excepția situațiilor în care se prevede în mod expres pe Site faptul că pentru Produsele respective taxa de livrare este inclusă în preț.
Prețul valabil al Produsului comandat de pe Site este cel afișat pe Site la momentul înregistrării comenzii.
TOMAS BICICLETE SHOP poate actualiza oricănd prețurile Produselor vândute prin intermediul Site-ului. Ulterior actualizării prețurilor, prețurile afișate anterior pe Site își pierd valabilitatea.

Comenzile plasate on-line pot fi achitate în oricare dintre următoarele variante:

Modalități de livrare a Produselor

TOMAS BICICLETE SHOP livrează Comenzile la orice adresă din România indicată de Cumpărător în Comandă, prin intermediul următoarelor firme de curierat rapid: DPD, Fan Courier.
TOMAS BICICLETE SHOP nu livează Comenzi în afara teritoriului României.
În vederea intrării în posesia Produselor comandate, Cumpărătorul poate să ridice Produsele comandate din magazinul TOMAS BICICLETE SHOP, în cazul în care Cumpărătorul a selectat această opțiune în momentul plasării Comenzii.
TOMAS BICICLETE SHOP va trimite Produsele ambalate corespunzător împreună cu documentele și accesoriile aferente acestora.
În cazul în care Cumpărătorul optează pentru livrarea la domiciliu sau la o altă adresă indicată de către acesta, a unei biciclete sau a unui alt Produs care necesită montare, facem următoarele precizări:

La primirea Comezii, vă rugăm să verificați Produsele primite. În cazul în care Produsele prezintă vicii aparente, vă rugăm să le indicați pe AWB-ul de însoțire a Produselor comandate.

Termen de livrare

Produsele comandate prin intermediul Site-ului vor fi livrate într-un temen standard de 3-30 zile lucrătoare, de la data primirii e-mailului de confirmare a Comenzii de către Cumpărător.
Termenul de livrare standard poate suferi modificări, în situații excepționale determinate de cauze neimputabile TOMAS BICICLETE SHOP SRL și necontrolabile de către acesta din urmă.
În cazul în care livrarea nu a putut fi efectuată în termenul de livrare standard indicat, sau într-un termen de 30 de zile de la data primirii e-mailului de confirmare a Comenzii de către Cumpărător, acesta din urmă poate solicita TOMAS BICICLETE SHOP livrarea Produsului într- un un termen suplimentar, calculat prin raportare la situația excepțională respectivă.
În cazul în care livrarea Produsului nu se va putea realiza în termenul suplimentar acordat TOMAS BICICLETE SHOP de către Cumpărător, Cumpărătorul va avea dreptul să solicite încetarea contractului de vânzare și restituirea sumelor achitate pentru respectivul Produs.
În această situație TOMAS BICICLETE SHOP va restitui sumele achitate de către Cumpărător în termen de 14 zile lucrătoare de la data la care Cumpăratorul a informat TOMAS BICICLETE SHOP despre decizia lui de încetare a Contractului.

Costurile livrării

Costurile livrării produselor comandate pe Site includ TVA și sunt cele enumerate în continuare si sunt afisate in cosul de cumparaturi.
Transferul proprietatii asupra Produselor
Dreptul de proprietate asupra Produselor TOMAS BICICLETE SHOP va fi transferat Cumpărtorului la momentul livrării acestora, ulterior efectuării plății de catre Cumpărător.
Garantia legală de conformitate a Produselor
Produsele vândute de TOMAS BICICLETE SHOP beneficiază de garanție, conform prevederilor Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum și a certificatelor de garanție ale Produselor, astfel cum acestea sunt oferite de către producătorii acestora.
În vederea efectuării unei solicitări în baza garanției, Cumpărătorul trebuie să prezinte Produsul defect însoțit de copia bonului fiscal sau a chitanței și certificatului de garanție al Produsului defect în original. În situația în care Produsele pentru care se efectuează o solicitare în baza garanției sunt prezentate neînsoțite de documentele menționate, aceste Produse pot fi returnate Cumpărătorului fără a li se acorda garanție. Vicii
Viciile aparente ale Produselor trebuie notificate TOMAS BICICLETE SHOP în termen de cel mult 3 zile de la livrarea Produselor.
În cazul în care Produsele comandate prezintă deteriorări determinate de condițiile de livrare, Cumpărătorul se obligă să notifice aceste aspecte curierului la primirea Produselor.

Retragerea garanției

Dreptul la garanție al Cumpărătorului se pierde în situația în care acesta deteriorează Produsul respectiv. În cele ce urmează vom enumera, cu titlu exemplificativ, nelimitativ, comportamente ale Cumpărătorului ce determină pierderea garanției:

Răspunderea contratuală

TOMAS BICICLETE SHOP poate anula comanda plasată de către Cumpărător pe Site, în oricare din următoarele situații:

TOMAS BICICLETE SHOP nu va răspunde pentru prejudiciile cauzate de funcționarea necorespunzătoare, respectiv de nefuncționarea Site-ului. În funcție de rezoluția dispozitivului de pe care Cumpărătorul accesează Site-ul, pot apărea variații ale nuanțelor Produselor prezentate pe Site.
Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Cumpărătorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de către acesta, alta decât curierul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Cumpărătorului în momentul livrării Produselor către curier, dacă curierul care a fost mandatatt de către Cumpărător să transporte Produsele nu face parte dintre variantele de curieri propuși de TOMAS BICICLETE SHOP, fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului faţă de curier.
Modalitatea de soluționare a reclamațiilor
Eventualele neînțelegeri/conflicte/litigii apărute între Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP vor fi soluționate amiabil. În acest caz, rugam Cumpărătorii ca, în situația în care sunt nemuțumiți de Produsele comandate, sa ne informeze la adresa de e-mail ctoma@tomasbike.ro sau la numărul de telefon 0747223662 în vedera rezolvării în mod amiabil a acestor situații.
Informații privind soluționarea alternativă a litigiilor, pot fi accesate la următorele link-uri:

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea amiabilă a eventualelor neînțelegeri apărute între Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP, se vor aplica prevederile naționale, iar litigiile vor fi înaintate spre rezolvare instanţelor judecătorești competente din Ploiesti, Prahova.

Informații privind DEEE

Prin raportare la prevederile Ordonanței de urgență nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum și cele ale Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Avem rugămintea să citiți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce poate fi accesată la urmatorul link: [_].
Fololsirea Cookie-urilor
Avem rugămintea să citiți Politica de Cookies, ce poate fi accesată la urmatorul link: [_].
Forța majoră
Cumpărătorul și TOMAS BICICLETE SHOP nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor lor contractuale, în situația în care o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este determinată de un eveniment de forta majora, sub condiția notificării scrise a celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii cazului de forță majoră.
Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Contractului
Dacă orice clauza a acestor Termeni și Condiții este considerată de instanță sau de o altă autoritate competentă nevalabilă, nelegală sau neexecutabilă atunci acea clauză va fi disjunsă de restul prevederilor Termenilor și Condițiilor, care vor continua să fie valabile și executabile în condițiile legii.
Dreptul de autor
Conținutul Site-ului reprezintă proprietatea exclusivă a TOMAS BICICLETE SHOP și este protejat de prevederile legale aplicabile cu privire la dreptul de autor.
Cumpărătorul sau orice altă persoană care accesează Site-ul are dreptul de a utiliza informațiile și conținutul Site-ului exclusiv în scop personal, pentru informare și plasare de Comenzi, potrivit Termenilor și Condițiilor Cumpărătorului sau oricărei alte persoane care accesează Site-ul nu îi este permisă alterarea, modificarea sau utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cel de informare și cel de plasare a unei Comenzi.
Orice Conținut care este accesibil Cumpărătorului sau unei alte persoane este guvernat de Termenii și Condițiile TOMAS BICICLETE SHOP.
Legea aplicabila
Relația contractuală dintre Cumpărător și TOMAS BICICLETE SHOP va fi guvernată de legea română.
Prevederi finale
Urmare a acceptarii Termenilor și Conditiilor, Cumpărătorul declara că luat cunostinta despre toate aspectele legate de plasarea unei comenzi sau efectuarea unei rezervări pe Site www.tomasbike.ro.
Totodată, Cumpărătorul declară ca a citit și înteles fiecare clauză a Termenilor și Conditiilor.
Termenii și Condițiile includ toate elementele esențiale și secundare asupra cărora Cumpărătorul și TOMAS BICICLETE SHOP au convenit,